usługi
tartaczne

Krokwie, kantówkiRafters, timber

PL

Cięte indywidualnie, według potrzeb klienta. Wykonane z drewna sosnowego bądź świerkowego, impregnowane
w KUPRAFUNG – UNIEPALNIACZ metodą zanurzeniową.

EN

Cut individually according to customer needs. Made of pine or spruce, impregnated in KUPRAFUNG - Flame retardants immersion.