usługi
tartaczne

Deski szalunkowe/Shuttering boards

PL

Deski szalunkowe, deski dachowe.
Zastosowanie zewnętrzne w pracach budowlanych, jaki i wewnętrzne – materiał wykończeniowy.
Zastosowanie:
    •    zabezpieczaniu wykopów, fundamentów,
    •    budowie ogrodzeń,
    •    szalowaniu czy w sztauowaniu kontenerów
Nadają się również do konstrukcji ław do ogrodów czy barów na świeżym powietrzu.

Standardowe wymiary desek:
 grubość: 2,5 cm; 
szerokość: 10, 13, 15 cm; 
długość: od 3,5 m wzwyż.

EN

Shuttering boards, planks roof. 

Outdoor use in construction work, how and interior - finishing material. 
Application: 
     • securing excavations, foundations, 
     • construction of fences, 
     • shuttering or stowed in containers 
They are also suitable for the construction of benches for gardens or outdoor bars. 
 
Standard sizes of boards: 
 thickness: 2.5 cm; 
 Width: 10, 13, 15 cm; 
 length from 3.5 m upwards.
Deski szalunkowe Deski szalunkowe Deski szalunkowe