Dotacje unijne


Mamy przyjemność poinformować Państwa, że firma Usługi stolarskie Tartak uzyskała dofinansowanie w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 02. Przedsiębiorstwa, Działanie 02.02 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, poddziałania 02.02.01 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne, wspołfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności i jakości oferowanych produktów przy zwiększeniu efektywności przedsiębiorstwa Usługi stolarskie Tartak Zygmunt Kleba poprzez zakup nowoczesnej linii przetarcia drewna tartacznego, suszarni próżniowej i pieca na biomasę."

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej nasza firma uzyskała możliwość podwyższenia jakości i wydajności procesu produkcyjnego, przez co staniemy się bardziej konkurencyjni wobec innych firm.